Κυρίως Άρθρο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Στην ιστοσελίδα της ΠΕΔΔΥ peddy.gr υπάρχει η απόφαση του Σ.τ.Ε. παρακαλούμε να την διαβάσετε προσεκτικά. Η απόφαση αναφέρεται μόνο σε Τακτικά μέλη της ΠΕΔΔΥ. Σύμφωνα με το καταστατικό τακτικά μέλη της Ένωσης είναι τα ταμιακώς τακτοποιημένα μέλη.

Παρακαλούμε τους συναδέλφους προϊσταμένους των υπηρεσιών να μας αναφέρουν αναλυτικά τους συναδέλφους που υπηρέτησαν α)από 1/1/1997 έως σήμερα β) πότε αποχώρισε κάθε συνάδελφος από την υπηρεσία (π.Χ. απεβίωσε, συνταξιοδοτήθηκε την 12/4/2004 γ) τα στοιχεία αυτά θα διασταυρωθούν με τα αρχεία της Ένωσης προκειμένου να στείλουμε κατάσταση δικαιούχων του επιδόματος ειδικών συνθηκών

Παρακαλούμε να ενημερώσετε όλους όσους έχουν οφειλές στην ΕΝΩΣΗ προκειμένου κανείς να μην εξαιρεθεί από την εφαρμογή της απόφασης διαφορετικά με λύπη μας θα εξαιρέσουμε τους συναδέλφους που ταμειακά δεν είναι εντάξει ή δεν έχουν εγγραφή μέλη της ένωσης.

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΣΤΑΛΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ EXCEL ΜΕΣΩ ΤΟΥ email της ΕΝΩΣΗΣ peddy@otenet.gr
Κυρίως Άρθρο Ι Δελτία Τύπου Ι Ανακοινώσεις Ένωσης Ι Απόψεις Συναδέλφων
Ανακοινώσεις ΠΟΓΕΔΥ κ.α. Ι Αποφάσεις Ι Διοικητικό Συμβούλιο Ι Links ΙΕπικοινωνία

www.peddy.gr